Logotype
Varukorg

Styrsystem för värme och ventilation

Väl­kom­men till Au­to­ma­tions­bu­ti­ken AB


PO­WERIT SO­LU­TIONS AB

he­ter nu­me­ra

AU­TO­MA­TIONS­BU­TI­KEN AB

 

Bu­ti­ken är all­tid öp­pen, vi på Au­to­ma­tions­bu­ti­ken lo­var be­hand­la Din or­der så fort vi kan dock se­nast näs­ta ar­bets­dag. Vi or­der­be­kräf­tar Din or­der via mail.

Cha­rith Salin­da  

Cha­rith.​Salin­da@​au­to­ma­tions­bu­ti­ken.​se  

​​​​​0709-​​​65 49 03

​​​

Ulf Jöns­son        

Ulf.​Jons­son@​au­to­ma­tions­bu­ti­ken.​se       

​​​​​0709-​​​65 49 02

Väl­kom­na!

 

 

Tryckkompenserad ventil...
4169:-
Ventilmotor, Y=0-10V DC,...
4547:-
Fjäderåtergångsmotor, tv...
3490:-

Be­ställ VVS ma­te­ri­al när Du har tid

Automationsbutiken AB är ett kun­skaps­fö­re­tag som säl­jer kom­mu­ni­ce­ran­de styr­sy­stem, reg­lerutrustning och över­vak­nings­sy­stem för vär­me-​ och ven­ti­la­tions­an­lägg­ning­ar för fas­tig­he­ter. Be­ställ VVS ma­te­ri­al snabbt och en­kelt på nä­tet hos oss!

Samarbetspartners
Automationsbutiken AB Stenyxegatan 21M
213 76  Malmö
Kontakt E-post:
Webb: www.automationsbutiken.se
Telefon: 040-631 60 00
Nyhetsbrev